Skip links

O kvalitetu usluga i proizvoda svedoče ocene zadovoljnih korisnika.

— Proizvodi

Polipropilen homopolimer Hipolen® P je termoplastičan materijal visoke kristaličnosti, stabilan pri povišenim temperaturama i poseduje hemijsku otpornost ka mnogim hemikalijama. Hipolen® P proizvodi sadrže superiornu stabilizaciju koja ga štiti od degradacije pri normalnim uslovima primene.

Imate pitanja?

Za više informacije o našim proizvodima obratite nam se na sales@hipol.rs

— Proizvodi

HIPOLEN AP je amorfni polipropilen visoke otpornosti prema vodenim rastvorima neorganskih soli, kao i prema kiselinama i alkalijama.

Imate pitanja?

Za više informacije o našim proizvodima obratite nam se na sales@hipol.rs

— proizvodi

Mazut, odnosno ulje za loženje, se koristi u industriji, poljoprivredi i za energetske jedinice za one sisteme gde proizvođač gorionika zahteva ovo gorivo.

Imate pitanja?

Naš prodajni tim vam stoji na rasploaganju. Kontaktirajte nas na sales@hipol.rs

— usluge

Laboratorija se u Hipolovoj organizaciji nalazi u sastavu sektora Kvalitet i razvoj što joj omogućava nepristrastnost u radu. Ispitivanja se obavljaju za potrebe sopstvene proizvodnje kao i za klijente.

Imate pitanja?

Ukoliko su Vam potrebne usluge laboratorije, pošaljite upit na lab@hipol.rs.

— usluge

Tehnička laboratorija se u Hipolovoj organizaciji nalazi u sastavu sektora Kvalitet i razvoj i od 2012. godine je akreditovana u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025

Imate pitanja?

Ukoliko su Vam potrebne usluge laboratorije, pošaljite upit na tech.lab@hipol.rs.

Ova veb lokacija koristi kolačiće da poboljša vaše veb iskustvo.