Skip links

Usluge našeg tima uključuju pomoć pri odabiru proizvoda.

+381 (0) 66 8117742

EH 7 EH 7

— Polipropilen homopolimer

Polipropilenski granulat HIPOLEN P

HIPOLEN P EH 7 je polipropilenski homopolimer veoma niske tečljivosti. Molekularna struktura ovog termoplasta obezbeđuje odličnu otpornost prema većini organskih rastvarača i prema absorpciji vlage. U toku prerade polimerni rastop zadržava veoma visok viskozitet i odličnu procesnu stabilnost.

EH 7 EH 7

Namena

— Polipropilen homopolimer

Polipropilenski granulat HIPOLEN P

HIPOLEN P EH 71 je polipropilenski homopolimer niske tečljivosti. Molekularna struktura ovog termoplasta obezbeđuje odličnu otpornost prema većini organskih rastvarača i prema absorpciji vlage. U toku prerade polimerni rastop zadržava veoma visok viskozitet i odličnu procesnu stabilnost.

EH 71 EH 71

Namena

EH 71 EH 71

FB 4T FB 4T

— Polipropilen homopolimer

Polipropilenski granulat HIPOLEN P

FB 4T FB 4T

HIPOLEN P FB 4T je nukleiran polipropilen srednje tečljivosti. Polimerni rastop ima dobru procesnu stabilnost i regenerat iz procesa termoformiranja je stabilan u procesima recikliranja. Termoformirana ambalaža od FB 4T ima odlična optička svojstva, visok stepen prozirnosti i sjaja i dobru otpornost prema ekstrakciji stabilizatora.

Namena

— Polipropilen homopolimer

FL 6C FL 6C

Polipropilenski granulat HIPOLEN P

HIPOLEN P FL 6C je polipropilenski homopolimer srednje tečljivosti namenjen za proizvodnju biaksijalno orijentisanog filma. Proizvodi od ovog filma imaju dobra mehanička, optička i barijerna svojstva. Tip FL 6C sadrži poboljšanu procesnu stabilizaciju.

Namena

FL 6C FL 6C

FY 5 FY 5

Polipropilen homopolimer

FY 5 FY 5

Polipropilenski granulat HIPOLEN P

HIPOLEN P FY 5 je polipropilenski homopolimer srednje tečljivosti namenjen za tekstilnu pređu srednje finoće od oko 1200-1300 dtex. Viskozitet rastopa je optimalizovan za postizanje niskog stepena fibrilizacije traka, što osigurava visoku produktivnost prerade. U zavisnosti od stepena istezanja tekstilna pređa od FY 5 može dostići visoke vrednosti prekidne čvrstoće.

Namena

— Polipropilen homopolimer

Polipropilenski granulat HIPOLEN P

HIPOLEN P FY 6 je polipropilenski homopolimer niske tečljivosti namenjen za vezivo od sečenih traka niske finoće od oko 3300-30000dtex. Viskozitet rastopa je optimalizovan za postizanje visokog stepena fibrilizacije traka, što osigurava visoku produktivnost prerade. U zavisnosti od stepena istezanja predivo od FY 6 dostiže veoma visoke vrednosti prekidne čvrstoće.

FY 6 FY 6

Namena

FY 6 FY 6

MA 1 MA 1

Polipropilen homopolimer

Polipropilenski granulat HIPOLEN P

HIPOLEN P MA 1 je polipropilenski homopolimer veoma visoke tečljivosti i kontrolisane reologije rastopa (CRPP), što omogućava postizanje brzih ciklusa brizganja. Tip MA 1 se odlično prerađuje u proizvodnji tankozidne ambalaže, uz postizanje visokog stepena krutosti krajnjih proizvoda. Uska distribucija molekulskih masa obezbeđuje dobru dimenzionalnu stabilnost, smanjeno i ujednačeno skupljanje otpresaka.

MA 1 MA 1

Namena

— Polipropilen homopolimer

Polipropilenski granulat HIPOLEN P

HIPOLEN P MA 2 je polipropilenski homopolimer visoke tečljivosti sa kontrolisanom reologijom rastopa (CRPP), što omogućava postizanje brzih ciklusa brizganja. Uska distribucija molekulskih masa obezbeđuje dobru dimenzionalnu stabilnost i smanjeno skupljanje krajnjih proizvoda.

MA 2 MA 2

Namena

MA 2 MA 2

MA 3 MA 3

Polipropilen homopolimer

Polipropilenski granulat HIPOLEN P

HIPOLEN P MA 3 je polipropilenski homopolimer povećane tečljivosti i konvencionalne distribucije molekulskih masa. MA 3 ima dobru preradljvost, rastop lako popunjava kalup i otpresci imaju ujednačenu gustinu. Krajnji proizvodi od MA 3 imaju uravnotežena mehanička svojstva, dobru otpornost prema konstantnom opterećenju, dimenzionalnu stabilnost i dobra površinska svojstva.

MA 3 MA 3

Namena

— Polipropilen homopolimer

Polipropilenski granulat HIPOLEN P

HIPOLEN P MA 4 je polipropilenski homopolimer srednje tečljivosti sa konvencionalnom širinom distribucije molekulskih masa. Ovaj tip je namenjen za procese brizganja sa srednjom brzinom ciklusa. Krajnji proizvodi od MA 4 imaju uravnotežena mehanička svojstva, dobru otpornost prema konstantnom opterećenju, dimenzionalnu stabilnost i dobra površinska svojstva.

MA 4 MA 4

Namena

MA 4 MA 4

MA 21 MA 21

Polipropilen homopolimer

Polipropilenski granulat HIPOLEN P

HIPOLEN P MA 21 je polipropilenski homopolimer veoma visoke tečljivosti i kontrolisane reologije rastopa (CRPP), što omogućava postizanje brzih ciklusa brizganja. Tip MA 21 se odlično prerađuje u proizvodnji tankozidne ambalaže, uz postizanje visokog stepena krutosti krajnjih proizvoda. Uska distribucija molekulskih masa obezbeđuje dobru dimenzionalnu stabilnost, smanjeno i ujednačeno skupljanje otpresaka.

MA 21 MA 21

Namena

— Polipropilen homopolimer

Polipropilenski granulat HIPOLEN P

HIPOLEN P MA 31 je polipropilenski homopolimer sa visokom tečljivošću rastopa i užom distribucijom molekulskih masa. Namenjen je za brizganje predmeta za široku potrošnju, uz postizanje brzih ciklusa brizganja i dobrih dimenzionalnih karakteristika otpresaka. MA 31 je namenjen i za proizvodnju masterbača aditiva i pigmenata, punjenje sa mineralnim i organskim puniocima i sa sredstvima za ojačanje.

MA 31 MA 31

Namena

MA 31 MA 31

MA 41 MA 41

Polipropilen homopolimer

Polipropilenski granulat HIPOLEN P

HIPOLEN P MA 41 je polipropilenski homopolimer srednje tečljivosti sa konvencionalnom širinom distribucije molekulskih masa. Ovaj tip je namenjen za procese brizganja sa srednjom brzinom ciklusa. Krajnji proizvodi od MA 41 imaju uravnotežena mehanička svojstva, dobru otpornost prema konstantnom opterećenju, dimenzionalnu stabilnost i dobra površinska svojstva.

MA 41 MA 41

Namena

— Polipropilen homopolimer

Polipropilenski granulat HIPOLEN P

HIPOLEN P TA 3 je polipropilenski homopolimer visoke tečljivosti sa konvencionalnom širinom distribucije molekulskih masa. Molekularna struktura ovog polimera omogućava stabilnu preradu na srednjim i višim brzinama ispredanja vlakana. Tip TA 3 je stabilizovan sa osnovnom formulacijom stabilizatora koja obezbeđuje ujednačeno tečenje i visok stepen stabilnosti procesa prerade.

TA 3 TA 3

Namena

TA 3 TA 3

TM 2G TM 2G

Polipropilen homopolimer

Polipropilenski granulat HIPOLEN P

HIPOLEN P TM 2G je polipropilenski homopolimer visoke tečljivosti i uske distribucije molekulskih masa. Molekulska struktura obezbeđuje odličnu stabilnost i ujednačeno tečenje polimernog rastopa na visokim brzinama ispredanja vlakana. Tip TM 2G je stabilizovan sa anti-gasfading formulacijom koja obezbeđuje otpornost prema žutoći od azotnih oksida, visoku stabilnost boje i srednju UV otpornost.

TM 2G TM 2G

Namena

— Ataktička frakcija iz proizvodnje polipropilenskog homopolimera

Ataktički polipropilen HIPOLEN AP

HIPOLEN AP je amorfni polipropilen visoke otpornosti prema vodenim rastvorima neorganskih soli, kao i prema kiselinama i alkalijama. Neotporan je na jaka oksidaciona sredstva, kao što su koncentrovana azotna kiselina, oleum, hlorsulfonska kiselina i halogeni, koji razlažu ataktički polipropilenna ambijentnim teemperaturama. Ovaj polimer se na povišenim temperaturama lako rastvara u težim uglljovodonicima, dok u niskomolekularnim rastvaračima se praktično ne rastvara.

AP AP

Namena

AP AP

Ova veb lokacija koristi kolačiće da poboljša vaše veb iskustvo.