Skip links

Tehnička laboratorija je osposobljena vrhunskom opremom

01 O Laboratoriji

TEHNIČKA LABORATORIJA

Tehnička laboratorija se u Hipolovoj organizaciji nalazi u sastavu sektora Kvalitet i razvoj i od 2012. godine je akreditovana u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025 (sertifikat 01-370) .

Tehnička laboratorija je osposobljena odgovarajućom opremom, kao i kadrovima za ispitivanje sigurnosnih ventila, prema važećem obimu akreditacije. Zahtevi za usluge ispitivanja vrše se za interne i eksterne korisnike. O kvalitetu usluga svedoče i ocene zadovoljnih korisnika.

02 Usluge

USLUGE LABORATORIJE

Tehnička laboratorija vrši usluge ispitivanja za treća lica u skladu sa obimom akreditacije:

- Sigurnosnih uređaja za zaštitu od prekomernog pritiska – sigurnosni ventili

- Sigurnosnih ventila za rasterećenje pritiska rezervoara za TNG

    Ova veb lokacija koristi kolačiće da poboljša vaše veb iskustvo.